Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – ZOOM Content

ZOOM Content

hello@zoom-content.com
+48 793 581 885

PSPA

WIDEO, FOTO

Odpowiadaliśmy za content wideo i foto w ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej wspierającej rozwój zrównoważonego transportu (elektromobilni.pl). Tworzymy produkcje filmowe dla kolejnych kampanii Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.