GASPOL – Władcy wiatru

Drukowany newsletter o sporcie balonowym i załodze GASPOL Team. Dystrybuowany podczas imprez balonowych.

© 2023 ZOOM Content