ZOOM Content | Agencja kreatywna full service | Content is never the same

Kompania Piwowarska SA

Magazyn wewnętrzny dla pracowników Kompanii Piwowarskiej w Polsce. Czytelnik poruszając się po magazynie przechodzi do kolejnych materiałów płynnie poruszając się po zawartości wydania. Ciekawość odkrywania może okazać się kluczem do poszukiwania treści i zachęcać do lektury. Magazyn jest oparty o zaawansowaną technologię content-digitalową, dostępną na rynku polskim wyłącznie od ZOOM Content. 

Portfolio